Sing my Life

Van6/11 tot12/11/2016 Salle de l’Œil vert

Cathy Min Jung

creation

Cathy Min Jung buigt zich over de weerslag van de crisis op degenen – en meer bepaald de vrouwen – die door collectieve afdankingsgolven worden beroofd van hun al magere inkomsten. Het verhaal, dat gaat over de sluiting van een fictieve fabriek, toont ons het dagelijks leven van arbeidsters die beetgenomen worden door een van elk moreel besef ontdaan liberalisme. Toch ontstaat er opnieuw hoop wanneer een van hen zich inschrijft voor Sing my Life, een zangwedstrijd op televisie…

LogoBonsPlansCU

Videos