L’ASSOCIATION DES AMIS DU THEATRE DE LIEGE

De Vereniging van Vrienden van het Theater van Luik is een essentiële schakel in het theatrale leven van Luik. Het werd elf jaar geleden opgericht onder het voorzitterschap van Michel Foret, nu voorgezeten door Delphine Buchet, en draagt bij tot de ontwikkeling van de artistieke missies van het theater en zijn invloed. Naast de talrijke voordelen die de leden genieten, biedt het naleven daarvan vooral steun aan Luikse kunstenaars en aan kunstenaars uit de Federatie Wallonië-Brussel. Het is ook een vriendelijke en originele manier om de cultuur in Luik en elders te “leven”, om te interageren met Belgische en internationale regisseurs, acteurs, choreografen, dansers, circusartiesten en om de kern te vormen van artistieke creatie. De vereniging heeft nu 250 aangesloten en actieve leden.

Contact

Alissia Raziano
a.raziano@theatredeliege.be
04 344 71 97

Les Amis du Théâtre de Liège asbl
Place du 20-Août, 16
B-4000 Liège