Le Restaurant du Théâtre

Vanaf het seizoen 2022-2023 wenst het Théâtre de Liège een beroep te doen op een nieuwe partner voor het restaurant en de catering van evenementen in zijn lokalen.

Meer dan een eenvoudige klant-leverancier relatie, wil het Theater, dankzij deze nieuwe partner, een nieuwe dimensie en een nieuwe dynamiek geven aan zijn ruimtes en feestelijke evenementen, maar ook leven geven aan zijn restaurant, dat beschikt over prachtige salons en een uniek terras met uitzicht op de Place du 20-Août.

In samenwerking met de teams van het Theater zal deze nieuwe medewerker alle publieksgroepen van het Theater verwelkomen (toeschouwers, gezelschappen, serviceclubs, enz.).

Onze sales manager, in samenwerking met Guy Delville, zal deze missie uitvoeren.

Hij zal u graag in alle vertrouwelijkheid alle gewenste informatie verstrekken en u rondleiden in de verschillende ruimtes: restaurant, salons, keuken (volledig uitgerust), receptieruimtes, enz.

Uiterste datum voor indiening van aanvragen: 30 april 2022

Fred ROSSILLION
f.rossillion@theatredeliege.be
+32 (0)495 29 29 06