Club des entreprises partenaires du Théâtre de Liège

De Club des Entreprises partenaires du Théâtre de Liège werd opgericht in 2018 en is erop gericht de relaties van het Instituut met de bedrijfswereld te bevorderen en werkelijke netwerkvorming te stimuleren, in de kern van het creatieve proces, tussen economische en culturele actoren.

In de samenstelling op 1 mei 2019 brengt de Club des Entreprises partenaires du Théâtre de Liège zestien bedrijfsleiders en multisectoraal leidinggevend personeel samen en wordt deze voorgezeten door Beatriz Cantillana van Vitra.

 

 

 

Contact :

Fred ROSSILLION

Responsable Commercial

f.rossillion@theatredeliege.be

T +32 4 344 71 95

Gsm +32 495 29 29 06