Over het Théâtre de Liège

De uitgeverij Mardag publiceert:

En transparences van Rafaël Magrou

Dit boek, met het voorvoegsel ‘trans’ als rode draad, brengt in 16 hoofdstukken het relaas van de ‘transformatie’ van het gebouw van de Société Libre d’Émulation in het Théâtre de Liège.

 

Link naar de site

Jouer le jeu. De l’autre côté du théâtre belge

In september 2009 is het boek Jouer le jeu. De l’autre côté du théâtre belge verschenen bij uitgeverij Luc Pire.

 

Het boek

In oktober 2009 brengt het Théâtre de la Place via het Festival Emulation / Europe – Communauté française een overzicht van de hedendaagse creatie binnen de Franse Gemeenschap. Op het programma staan een tiental kunstenaars die al gedurende tien jaar hun stempel drukken op het toneellandschap van de Franse Gemeenschap. Om die gebeurtenis kracht bij te zetten en een vollediger overzicht van de toneelcreatie in Franstalig België te geven, publiceert het Théâtre de Liège een boek over een twaalftal kunstenaars. Deze vaste waarden, die zowel deel uitmaken van het op tekst gerichte Franstalige theater als van het Vlaamse theater dat verderaf staat van klassieke opvattingen en nieuwe vormen bepleit, zijn erin geslaagd het begrip ‘voorstelling’ te bevragen via een uniek en krachtig werk.

 

Jouer le jeu. De l’autre côté du théâtre belge is een referentiewerk dat een aantal bespiegelingen weergeeft over zij die de identiteit bepalen van het theater in de Belgische Franse Gemeenschap.

 

In dit rijkelijk geïllustreerde boek komen heel diverse vragen aan bod: Wat is er vandaag zinvol in het theater? Hoe evolueren voorstellingsvormen? Bestaan er opmerkelijke werkmethodes? Hoe komt een nieuw project tot stand qua concept en voorbereiding?

 

Voorgestelde kunstenaars en compagnies

Patrick Corillon

Eve Bonfanti & Yves Hunstad

Armel Roussel

Claude Schmitz

Galin Stoev

Jean-Benoît Ugeux

Ingrid von Wantoch Rekowski

Transquinquennal

Groupe Toc

Zouzou Leyens

Françoise Berlanger

Anne-Cécile Vandalem

 

Projectmanager – Benoit Vreux

Benoit Vreux, directeur van het Centre des Arts scéniques van de Belgische Franse Gemeenschap, is al jarenlang een aandachtige toeschouwer van de Belgische podiumkunsten.

Ubu : Emergence(s) dans le théâtre européen

Het Théâtre de Liège en de dienst ‘Histoire et Analyse du Théâtre’ van de Luikse universiteit hebben samengewerkt met het tijdschrift UBU om een speciaal nummer uit te geven gewijd aan jonge kunstenaars. De in juli 2010 verschenen editie Émergence(s) dans le théâtre européen” brengt een overzicht van de jonge generatie in 27 Europese landen. De medewerkers willen de lezer een uitgangspunt aanreiken om na te denken over het hedendaagse theater.

Deze publicatie maakt deel uit van de jarenlange inspanningen die het Théâtre de Liège levert in de ondersteuning en ontdekking van jonge gezelschappen.

Le Théâtre et ses publics : la création partagée

Dit werk verzamelt de presentaties van de kunstenaars en de onderzoekers die aan het colloquium Le théâtre et ses publics : la création partagée hebben deelgenomen. Deze ontmoeting vond plaats tussen 26 september en 29 september 2012 in een organisatie van het Théâtre de la Place en de Luikse universiteit. Opeenvolgende economische crises en een toename van neoliberale ideologieën hebben geleid tot een situatie waarin de overheid in meer of mindere mate domeinen als kunst, cultuur en onderwijs heeft opgegeven. Daardoor komt het sociale contract dat theater ten dienste stelt van het publiek, op de tocht te staan. Door het feit dat de overheidssteun aan cultuur in de tweede helft van de 20ste eeuw een sterke ontwikkeling heeft ondergaan, zijn de verhoudingen tussen het theater en het publiek ingrijpend veranderd, met een hele reeks beleidsmatige, politieke, sociologische, economische of esthetische veranderingen tot gevolg.

Onder het voorzitterschap van Nancy Delhalle en met de medewerking van Aline Dethise verzamelt dit boek de voornaamste werken van kunstenaars en onderzoekers als: A.-M. Autissier‚ C. Balme‚ T. Bartolomeu Costa‚ F. Bauchard‚ R. Canziani‚ R. Castellucci‚ J. Delcuvellerie‚ N. Delhalle‚ M. De Marinis‚ L. Fleury‚ M. Freydefont‚ M. Furlan‚ P. Giacchè‚ J.-P. Han‚ W. Hillaert‚ M. Ikoubaân‚ S. Kaegi‚ É. Lacascade‚ T. Okada‚ S. Olivier‚ O. Ponte di Pino‚ J.-M. Piemme‚ S. Saada‚ M. H. Serõdio‚ C. Servais‚ E. Slevogt‚ R. Solis‚ C. Stalpaert et S. Verdoodt‚ D. Tércio‚ J. Thielemans‚ K. Vanhaesebrouck‚ J. M. Vieira Mendes‚ J.-M. Wynants.

 

Link