Tot de hoofddoelstellingen van de ETC behoren het promoten van de creatie en ondersteunen van de verspreiding van hedendaagse stukken binnen Europa, in het bijzonder werk van jonge dramaturgen. Al meer dan 15 jaar publiceert de ETC halfjaarlijks een versie van European Theatre Today: a selection of the best contemporary European plays.

https://www.europeantheatre.eu/