ETC LAB : DRAMA GOES DIGITAL

De7/11/2018 Salle Vive

Auteur & Metteur en scène
Compagnie Unetelle

Het project European Theatre Lab 7 heeft twee jaar lang Europese theaters bijeengebracht om te bestuderen welke effecten nieuwe technologieën hebben op de esthetiek, de ontwikkeling van het publiek en communicatie in de sector van de podiumkunsten, en hoe deze technologieën worden gebruikt.
Daarbij stonden 3 creatieve onderzoeken centraal, meer bepaald met betrekking tot spraakherkenning, augmented reality en bewegingssensors. Tijdens dit rondetafelgesprek komen de resultaten van deze onderzoeken en de daaruit voortvloeiende lessen aan bod.