IMPACT –  International Meeting in Performing Arts & Creative Technologies

In tijden waarin technologie niet meer weg te denken is uit onze maatschappij en waarin kunst beïnvloed wordt door creatieve technologieën en de digitale wereld, lanceren het Théâtre de Liège en zijn partners van de Euregio Maas-Rijn een nieuw grootschalig project dat podiumkunsten wil verbinden met nieuwe technologieën, digitale kunst en mediakunst.

Het project IMPACT (International Meeting in Performing Arts and Creative Technologies) is tot stand gekomen met de medewerking van de sectoren cultuur, onderzoek, bedrijfsleven en onderwijs.

Hedendaagse artistieke creatie maakt deel uit van deze sectoren waarin innovatieve en ontwrichtende strategieën een voedingsbodem vinden voor hun ontwikkeling. Het van nature discipline-overschrijdende karakter van de hedendaagse kunst en het theater in het algemeen zet ons ertoe aan hen als een te volgen voorbeeld te beschouwen in het kader van de ontwikkeling van een allesomvattende strategie voor zowel sociale als technologische innovatie.

IMPACT: Kunsten, wetenschappen en technologieën in het hart van de Euregio Maas-Rijn
IMPACT, een grootschalig project onder leiding van het Théâtre de Liège met de ambitie om de samenwerking tussen de artistieke, academische en industriële sector te bevorderen.

Van 2016 tot 2019 heeft het IMPACT-project (International Meeting in Performing Arts and Creative Technologies) steun gekregen van het samenwerkingsprogramma INTERREG V-A Euregio Maas-Rijn, Wallonië en de Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens.

Het hoofddoel van IMPACT was de oprichting van het eerste van deze euregionale en sectoroverschrijdende pool voor samenwerking, onderzoek en ontwikkeling, produktie en verspreiding op het gebied van de nieuwe technologieën en de podiumkunsten.

 

Actiedomein

IMPACT is geënt op de kruisbestuiving van de economische, industriële, culturele en academische wereld; in de kern van een sector die vandaag het grootste groeipotentieel vertoont: de cultureel creatieve industrieën.

Het actieterrein van IMPACT bestrijkt de Euregio Maas-Rijn, tussen Hasselt, Maastricht, Aken, Eupen, Düren en Luik.

3 landen, 3 talen, 5 culturen en meer dan 4 miljoen inwoners.

 

Doelstellingen

 • Ontwikkeling van een creatieve pool op het vlak van kunst, wetenschappen en technologieën
 • Ontwikkeling van de sectoroverschrijdende innovatie en kruisbestuiving tussen kunst, wetenschappen en technologieën
 • Groei van het innovatiepotentieel van de kmo’s en onderzoekcentra
 • Ontwikkeling van activiteiten binnen de culturele sector

 

Strategieën

 • Grensoverschrijdende samenwerking
 • Sectoroverschrijdende innovatie
 • Open innovatie
 • Innovatie via cultuur
 • Sectoroverschrijdende vorming

 

Projectdragers

 

Planning

 • Start van de activiteiten: juni 2016
 • Einde van het programma: juni 2019

 

Budget

 • FEDER: € 2.543.155,65
 • Openbare medefinanciering: € 1.352.870,06
 • Eigen middelen: € 1.190.285,59
 • Totale subsidiabele kosten: € 5.086.311,30

impact_graphique2

In het kader van het Interreg V-A-programma Euregio Maas-Rijn (EMR) wordt tot 2020 bijna 100 miljoen euro geïnvesteerd in de ontwikkeling van de interregionale regio. De regio strekt zich uit van Leuven in het westen tot de grenzen van Keulen in het oosten, en van Eindhoven in het noorden tot de Luxemburgse grens. Meer dan 5,5 miljoen mensen wonen in deze grensoverschrijdende regio, waar het beste van de drie landen samensmelt tot een echte Europese cultuur.
Door EU-middelen te investeren in Interreg-projecten die door projectpartners in de regio’s worden uitgevoerd, investeert de Europese Unie rechtstreeks in de economische ontwikkeling, innovatie, territoriale ontwikkeling, sociale inclusie en onderwijs van deze regio.