IMPACT

IMPACT 2020 wordt 100% DIGITAAL!

PROGRAMMA

 

 

International Meeting in Performing Arts & Creative Technologies

Sciences/Technologies/Arts: Crossing the borders, knowing each other’s

 

In tijden waarin technologie niet meer weg te denken is uit onze maatschappij en waarin kunst beïnvloed wordt door creatieve technologieën en de digitale wereld, lanceren het Théâtre de Liège en zijn partners van de Euregio Maas-Rijn een nieuw grootschalig project dat podiumkunsten wil verbinden met nieuwe technologieën, digitale kunst en mediakunst.

Het project IMPACT (International Meeting in Performing Arts and Creative Technologies) is tot stand gekomen met de medewerking van de sectoren cultuur, onderzoek, bedrijfsleven en onderwijs.

Dit project is ontsproten uit het netwerk RegioThéâtre o RegioDanse in samenwerking met academische en industriële partners.

Hedendaagse artistieke creatie maakt deel uit van deze sectoren waarin innovatieve en ontwrichtende strategieën een voedingsbodem vinden voor hun ontwikkeling. Het van nature discipline-overschrijdende karakter van de hedendaagse kunst en het theater in het algemeen zet ons ertoe aan hen als een te volgen voorbeeld te beschouwen in het kader van de ontwikkeling van een allesomvattende strategie voor zowel sociale als technologische innovatie.

In deze context vond het project IMPACT zijn oorsprong met als voornaamste doelstelling de oprichting van een euregionale, sectoroverschrijdende samenwerkingspool voor R&D, productie en verspreiding van nieuwe technologieën en podiumkunsten.

Dit project stoelt op een reeks acties en drie kernwoorden: creatie, innovatie en opleiding.

 

IMPACT –  International Meeting in Performing Arts & Creative Technologies

Actiedomein 

IMPACT is geënt op de kruisbestuiving van de economische, industriële, culturele en academische wereld; in de kern van een sector die vandaag het grootste groeipotentieel vertoont: de cultureel creatieve industrieën.

Het actieterrein van IMPACT bestrijkt de Euregio Maas-Rijn, tussen Hasselt, Maastricht, Aken, Eupen, Düren en Luik.

3 landen, 3 talen, 5 culturen en meer dan 4 miljoen inwoners.

 

Doelstellingen

 • Ontwikkeling van een creatieve pool op het vlak van kunst, wetenschappen en technologieën
 • Ontwikkeling van de sectoroverschrijdende innovatie en kruisbestuiving tussen kunst, wetenschappen en technologieën
 • Groei van het innovatiepotentieel van de kmo’s en onderzoekcentra
 • Ontwikkeling van activiteiten binnen de culturele sector

 

 

Strategieën

 • Grensoverschrijdende samenwerking
 • Sectoroverschrijdende innovatie
 • Open innovatie
 • Innovatie via cultuur
 • Sectoroverschrijdende vorming

 

Projectdragers

 

Planning

 • Start van de activiteiten: juni 2016
 • Einde van het programma: juni 2019

 

Budget

 • FEDER: € 2.543.155,65
 • Openbare medefinanciering: € 1.352.870,06
 • Eigen middelen: € 1.190.285,59
 • Totale subsidiabele kosten: € 5.086.311,30

 

impact_graphique2

Impact2017