6 > 26.11.2022

 

Hoewel kunstenaars zich al geruime tijd met milieuvraagstukken bezighouden, is de organisatie van de culturele sector nog te ongevoelig voor ecologische en klimaatvraagstukken. Die paradox heeft geleid tot de wens onze beroepen en werkzaamheden opnieuw te bekijken om een wereldwijde verandering op gang te brengen die een antwoord biedt op de ecologische, sociale en democratische uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd.

Het Théâtre de Liège en het Théâtre de Vidy-Lausanne hebben een netwerk van veertien Europese en internationale partners opgezet, onder de naam SUSTAINABLE THEATRE ALLIANCE for Green Environmental Shift  (STAGES*).

Van 6 tot 26 november 2022 organiseert het Théâtre de Liège, buiten het kader van het netwerk, in nauwe samenwerking met de ULiège en haar Green Office, het Forum Sans Transition!, geïnspireerd op de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen die de VN heeft gedefinieerd voor het jaar 2030. Op het Forum zullen voorstellingen, lezingen en installaties, met name van Djos Janssens, te zien zijn rond het thema ‘Cultiver nos Futurs’.

De Think Thank, een intersectorale onderzoeksgroep bestaande uit kunstenaars en wetenschappers van de Universiteit van Luik, zal dat begeleiden. Dankzij maatschappelijke debatten die inspraak en reflectie bevorderen, discussiegroepen na voorstellingen, conferenties, opleidingen en workshops, opgezet met andere lokale structuren zullen gemeenschappelijke oplossingen kunnen worden uitgewerkt voor de uitdagingen van een duurzame en wenselijke toekomst. Daarbij zal Wallonië in het middelpunt van de opkomende acties worden geplaatst.

 

 

Het volledige programma vanaf oktober 2022

 

In het kader van het project STAGES – SUSTAINABLE THEATRES ALLIANCE for Green Environmental Shift, gesteund door het programma ‘Creatief Europa’ van de Europese Unie

 

Forum Sans Transition !

2022

Dans

Jérôme Bel

Van18 nov tot19 nov 2022

Salle de l’Œil vert

Jérôme Bel / Ayelen Parolin

Forum Sans Transition !

La Bombe humaine

Van15 nov tot16 nov 2022

Salle de la Grande Main

Vincent Hennebicq et Eline Schumacher

Forum Sans Transition !

Sauvages

De12 november 2022

Salle de la Grande Main

Alex Lorette